Tuesday, 26 March 2013

Amali Nota Pengalaman Pembelajaran Di Bilik Darjah

Amali: Nota ringkas berkaitan pengalaman pembelajaran di bilik darjah.


PENILAIAN PENGALAMAN PEMBELAJARAN

DEFINISI
 Penilaian - Kegiatan untuk mendapat informasi tentang pencapaian dan kemajuan belajar peserta didik dan mengefektifkan penggunaan informasi tersebut untuk mencapai tujuan pendidikan.
 
Penilaian- Satu kaedah untuk mengetahui perkembangan hasil belajar, intelegensi, bakat khusus, minat, hubungan sosial, sikap dan kepribadian siswa atau peserta didik.

Sila rujuk link di bawah bagi meruskan pembacaan anda. Selamat Membaca!

Nota Ringkas Penilaian Pengalaman Pembelajaran Saturday, 23 March 2013

Latihan Ulangkaji

LATIHAN ULANGKAJI BMM 3103

Sila rujuk link di bawah, selamat membaca!
Rujukan:

Tuan Jah Tuan Yusof, Faridah Nazir.(2012). Pentaksiran Sekolah Rendah.Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.

Monday, 18 March 2013

Amali Kontrak Pembelajaran

AMALI TAMBAHAN:

Anda boleh merujuk link berikut untuk meneruskan pembacaan anda... Harap maklum.... Selamat membaca....

Kontrak PembelajaranRUJUKAN:


Tuan Jah Tuan Yusof, Faridah Nazir.(2012). Pentaksiran Sekolah Rendah. Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.

Sunday, 17 March 2013

Amali PBS

AMALI TAMBAHAN:

PBS: PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH

Jika anda ingin melihat Amali bagi tajuk ini, sila rujuk link di bawah.... :)

AMALI

KONSTRUK INVENTORI MINAT KERJAYA

KONSTRUK INVENTORI TRET PERSONALITIRUJUKAN:

BUKU PANDUAN PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS).pdf. http://www.moe.gov.my/lp/index.php?option=com_content&view=article&id=471:panduan-Pengurusan

Thursday, 14 March 2013

Amali Instrumen Blog


Amali: Pelajar membuat brosur, iklan, poster, web, dan power point berdasarkan tugasan yang diberikan oleh pensyarah. Aktiviti ini berkaitan dengan blog anda. Masukkan catatan ringkas tentang blog anda.Pelajar telah memilih untuk membina instrumen web iaitu blog, maka pelajar dikehendaki menyemak blog sendiri ataupun rakannya bagi melaksanakan instrumen ini. Sila lihat link di bawah untuk merujuk instrumen tersebut.RUJUKAN:

Tuan Jah Tuan Yusof, Faridah Nazir.(2012). Pentaksiran Sekolah Rendah. Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.

Instrumen Penilaian. http://ipgkpm.edu.my/portal/articles.php?article_id=50

Tuesday, 5 March 2013

Amali Sajak

Amali: Menilai dengan menggunakan instrumen Penilaian Aktiviti Bahasa (Sajak/Ceramah/Syarahan) Pilih satu sahaja.

Sila lihat link di bawah untuk mengetahui tentang sajak dengan lebih lanjut.

Sajak

Contoh Sajak:


SAJAK
TEMA: KEMANUSIAAN
TAJUK: KASIH IBU
NUKILAN: AMIRAH BT AZHAR @ miraliza

Ibu…
Di kala kukesepian
Dikau menemaniku,
Dikau pembakar semangatku,
Dikau sumber inspirasiku…

Suaramu, auraku
Watakmu, personalitiku
Gayamu, idolaku
Ibu sumber tunjang kehidupanku…

Tikaku bersedih, tikaku gembira
Kata azimatmu bekalanku,
Usai masa kian berlalu,
Kian masa menjengah senja
Ibu setia di sisi permatanya..
  
Oh, ibu…
kasihmu tiada penghujungnya
kasihmu terlalu agung di mata dunia
kasihmu tak terbalas olehku,
Ibu, dikaulah permata hatiku.

Semoga Allah selalu melindungimu,
Semoga segala impianmu terwujud
atas kehendakNya..
Kasih sayangku untukmu selalu,
walau tak terlukiskan,
Namun selalu tercipta untukmu…


Rujuk link berikut untuk melihat instrumen penilaian aktiviti bahasa bagi aktiviti Sajak di atas.

Instrumen Penilaian Aktiviti Bahasa - Sajak

Tujuan Kemahiran Lisan
  • menyebut perkataan atau ayat dengan betul
  • melatih murid mendengar dan memahami pertuturan orang lain
  • untuk berinteraksi dengan orang lain (menyampaikan perasaan, kehendak dll.)
  • melatih muird berkeyakinan dan percaya kepada diri
  • membolehkan murid bertutur menggunakan ayat yang tersusun, perkataan yang sesuai dan perbendaharaan kata yang luas
Penilaian lisan membolehkan guru:
  • mengesan kemajuan dan pencapaian murid dalam kemahiran mendengar dan bertutur secara gramatis
  • mendapat maklumat serta-merta tentang pengetahuan dan kefahaman murid
  • mengesan kebolehan murid dalam kemahiran membaca dan menghafaz
  • mengesan kelancaran dalam sebutan
  • mengesan amalan dan sikap murid serta-mertaRUJUKAN:


Tuan Jah Tuan Yusof, Faridah Nazir.(2012). Pentaksiran Sekolah Rendah. Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.

Yap Yee Khiong, Wan Chwee Seng, Ismail Abu Bakar.(1989).Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan. Selangor:Longman Malaysia Sdn. Bhd

Sajak. http://www.tutor.com.my/tutor/arkib2002.asp?e=SPM&s=BM&b=NOV&m=3&r=m&i=NOTA

Bimbingan berkarya-puisi moden. http://www.dbp.gov.my/lamandbp/main.php?Content=vertsections&SubVertSectionID=874&VertSectionID=25&CurLocation=208&IID=&Page=1Saturday, 2 March 2013

NOTA

Sila lihat link berikut untuk meneruskan pembacaan anda... Selamat Membaca!